12 تیر 1397

اعلام نتایج آزمون ورودی پایه دهم

مولف: هادی فرنیا   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
4

اعلام نتایج آزمون ورودی پایه دهم

 

باسمه تعالی

لیست دانش آموزان قبولی پایه دهم و زمانبندی ثبت نام دبیرستان فرهنگ منطقه 2 تهران سال تحصیلی 98-1397

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

روز

ساعت

ردیف

نام و نام خانوادگی

روز

ساعت

 

علیرضا مرادی

چهارشنبه 13 تیر ماه

14

 

محمد مهدی مالکی

چهارشنبه 13 تیر ماه

16

 

محمد امین سلیمانی

چهارشنبه 13 تیر ماه

14

 

علیرضا بهرامپور

چهارشنبه 13 تیر ماه

16

 

سینا حسینی

چهارشنبه 13 تیر ماه

14

 

ایلیا طلسمچیان

چهارشنبه 13 تیر ماه

16

 

امیر حسین وظیفه دوست

چهارشنبه 13 تیر ماه

14

 

امیر حسین کوثری صدر

چهارشنبه 13 تیر ماه

16

 

امیر حسین موسوی

چهارشنبه 13 تیر ماه

14

 

دانیال دولتشاهی

چهارشنبه 13 تیر ماه

16

 

امیر حسین سلطانی

چهارشنبه 13 تیر ماه

14:30

 

محمد پارسا قراخانلو

چهارشنبه 13 تیر ماه

16:30

 

پارسات یوسفی

چهارشنبه 13 تیر ماه

14:30

 

محمد صدرا والازاده

چهارشنبه 13 تیر ماه

16:30

 

محمد امین ابدالی

چهارشنبه 13 تیر ماه

14:30

 

محمدرضا فخاری

چهارشنبه 13 تیر ماه

16:30

 

محمد حسین ترابی

چهارشنبه 13 تیر ماه

14:30

 

سید حسین میر مرادی

چهارشنبه 13 تیر ماه

16:30

 

سهیل اسکندری

چهارشنبه 13 تیر ماه

14:30

 

علیرضا سردشتی

چهارشنبه 13 تیر ماه

16:30

 

محمد مهدی روانش

چهارشنبه 13 تیر ماه

15

 

محمد ازری قلعه

چهارشنبه 13 تیر ماه

17

 

امیر محمد شریفی

چهارشنبه 13 تیر ماه

15

 

مازیار وطنی

چهارشنبه 13 تیر ماه

17

 

محمد حسین خوش کنش

چهارشنبه 13 تیر ماه

15

 

امیر محمد سلیمانی

چهارشنبه 13 تیر ماه

17

 

سید محمد عرفان حسینی

چهارشنبه 13 تیر ماه

15

 

آرین قیم

چهارشنبه 13 تیر ماه

17

 

فرزام سلطانی

چهارشنبه 13 تیر ماه

15

 

سیدبردیا حیدری

چهارشنبه 13 تیر ماه

17

 

متین حسن زاده

چهارشنبه 13 تیر ماه

15:30

 

امیر حسین یار محمدی

چهارشنبه 13 تیر ماه

17:30

 

محمد قنبریان

چهارشنبه 13 تیر ماه

15:30

 

محمدرضا حسینعلی

چهارشنبه 13 تیر ماه

17:30

 

حسین سعادتی

چهارشنبه 13 تیر ماه

15:30

 

پرهام پزشکی

چهارشنبه 13 تیر ماه

17:30

 

محمد امین خانی

چهارشنبه 13 تیر ماه

15:30

 

محمدرضا مجذوبی

چهارشنبه 13 تیر ماه

17:30

 

آرین حوشکام مقدم

چهارشنبه 13 تیر ماه

15:30

 

محمدرضا بادامی

چهارشنبه 13 تیر ماه

17:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

لیست دانش آموزان قبولی پایه دهم و زمانبندی ثبت نام دبیرستان فرهنگ منطقه 2 تهران سال تحصیلی 98-1397

ردیف

نام و نام خانوادگی

روز

ساعت

ردیف

نام و نام خانوادگی

روز

ساعت

 

امیر لسان نیا

پنجشنبه  14 تیر ماه

8

 

محمد حسین پور عسگری

پنجشنبه  14 تیر ماه

10

 

پرهام علی بخشی

پنجشنبه  14 تیر ماه

8

 

محمد یاسین عابدی

پنجشنبه  14 تیر ماه

10

 

مهدی شعبانی

پنجشنبه  14 تیر ماه

8

 

سجاد رحیمی

پنجشنبه  14 تیر ماه

10

 

پارسا شرافت

پنجشنبه  14 تیر ماه

8

 

محمد جواد جباری

پنجشنبه  14 تیر ماه

10

 

پوریا حسین زاده

پنجشنبه  14 تیر ماه

8

 

سیف یاری

پنجشنبه  14 تیر ماه

10

 

امیر محمد همایونی

پنجشنبه  14 تیر ماه

8:30

 

امیر علی فیضی

پنجشنبه  14 تیر ماه

10:30

 

امیر حسین ربیعی

پنجشنبه  14 تیر ماه

8:30

 

محمد جواد جباری

پنجشنبه  14 تیر ماه

10:30

 

امید ساری

پنجشنبه  14 تیر ماه

8:30

 

محمدرضا نوروزی

پنجشنبه  14 تیر ماه

10:30

 

محمدرضا سفیدیان

پنجشنبه  14 تیر ماه

8:30

 

حسین گودرزی

پنجشنبه  14 تیر ماه

10:30

 

حسین محمد صالحی

پنجشنبه  14 تیر ماه

8:30

 

سامان خاکپور

پنجشنبه  14 تیر ماه

10:30

 

رضا خراسانی

پنجشنبه  14 تیر ماه

9

 

امیر حسین صیامی

پنجشنبه  14 تیر ماه

11

 

محمد محمد خانی

پنجشنبه  14 تیر ماه

9

 

محمد حسن فرد

پنجشنبه  14 تیر ماه

11

 

سیدمیلاد میر رفیع

پنجشنبه  14 تیر ماه

9

 

امیر محمد بختیاری

پنجشنبه  14 تیر ماه

11

 

امیررضا اولیایی

پنجشنبه  14 تیر ماه

9

 

حمیدرضا قمری

پنجشنبه  14 تیر ماه

11

 

محمد مهدی قاسم خانی

پنجشنبه  14 تیر ماه

9

 

علیرضا خانی

پنجشنبه  14 تیر ماه

11

 

علیرضا موسی خانی

پنجشنبه  14 تیر ماه

9:30

 

سیدرادمان بحرینی

پنجشنبه  14 تیر ماه

11:30

 

محمدحسین رضوانیان

پنجشنبه  14 تیر ماه

9:30

 

محمد صادق حیدری

پنجشنبه  14 تیر ماه

11:30

 

آرش مومنی

پنجشنبه  14 تیر ماه

9:30

 

امیر مهدی ایرانخواه

پنجشنبه  14 تیر ماه

11:30

 

آرش وحیدی کیا

پنجشنبه  14 تیر ماه

9:30

 

علی اکبر شاه مرادی

پنجشنبه  14 تیر ماه

11:30

 

محمد هژیرخواه

پنجشنبه  14 تیر ماه

9:30

 

امیر رضا حسین خانی

پنجشنبه  14 تیر ماه

11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

لیست دانش آموزان قبولی پایه دهم و زمانبندی ثبت نام دبیرستان فرهنگ منطقه 2 تهران سال تحصیلی 98-1397

ردیف

نام و نام خانوادگی

روز

ساعت

ردیف

نام و نام خانوادگی

روز

ساعت

 

امیر رضا حسین خانی

شنبه 16 تیرماه

14

 

آرمین مهدوی

شنبه 16 تیرماه

16

 

علیرضا نظری

شنبه 16 تیرماه

14

 

امیر رضا رسول زاده

شنبه 16 تیرماه

16

 

امیر حسین داداشی

شنبه 16 تیرماه

14

 

عرفان صدایی کوثری

شنبه 16 تیرماه

16

 

محمد صادق ایل بیگی

شنبه 16 تیرماه

14

 

احسان عارف

شنبه 16 تیرماه

16

 

محمد حسین آرمند

شنبه 16 تیرماه

14

 

دانیال دلفانی

شنبه 16 تیرماه

16

 

محمد سالکی

شنبه 16 تیرماه

14:30

 

امیر حسین احمدی

شنبه 16 تیرماه

16:30

 

مهدیار شیر زاد

شنبه 16 تیرماه

14:30

 

مصطفی سلیمانی

شنبه 16 تیرماه

16:30

 

مهرشاد پورفرهادی

شنبه 16 تیرماه

14:30

 

علی جانی پور

شنبه 16 تیرماه

16:30

 

محمدرضا آجرلو

شنبه 16 تیرماه

14:30

 

ارسلان کریمی

شنبه 16 تیرماه

16:30

 

امیر علی کاشف

شنبه 16 تیرماه

14:30

 

علیرضا ترکی

شنبه 16 تیرماه

16:30

 

امیر حسین سپه وندی

شنبه 16 تیرماه

15

 

علی ایمنی

شنبه 16 تیرماه

17

 

محمد یاسین میکائیلی

شنبه 16 تیرماه

15

 

امیر ترابی

شنبه 16 تیرماه

17

 

سروش تقی وند

شنبه 16 تیرماه

15

 

امیر حسین مخلصی

شنبه 16 تیرماه

17

 

رضا رجبی

شنبه 16 تیرماه

15

 

مجتبی الفتی

شنبه 16 تیرماه

17

 

محمد امین کاکاوند

شنبه 16 تیرماه

15

 

امیر مصفا

شنبه 16 تیرماه

17

 

علیرضا سلیمان زاده

شنبه 16 تیرماه

15:30

 

امید سلیمانیها

شنبه 16 تیرماه

17:30

 

حسین کنعانی

شنبه 16 تیرماه

15:30

 

پارسا زارع

شنبه 16 تیرماه

17:30

 

مهدی دشتی

شنبه 16 تیرماه

15:30

 

مهدی ملائی

شنبه 16 تیرماه

17:30

 

سید ارین پرین چی

شنبه 16 تیرماه

15:30

 

متین تبریز چی

شنبه 16 تیرماه

17:30

 

امیر علی امانی

شنبه 16 تیرماه

15:30

 

سید مهدی سیدی

شنبه 16 تیرماه

17:30

 

 

تعداد مشاهده (1723)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "اعلام نتایج آزمون ورودی پایه دهم "


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید