چاپ خبر
دبیرستان پسرانه فرهنگ چهارشنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۷
نتایج انتخابات انجمن و اولیا
نتایج انتخابات انجمن و اولیادبیرستان فرهنگ ،سال تحصیلی 98-97

با نام خداوندمتعال

باسلام واحترام

   بدینوسیله انتخابات انجمن اولیاءو مربیان دبیرستان فرهنگ ،براساس مجمع عمومی اولیاء محترم دانش آموزان دبیرستان ،در روز دوشنبه مورخه 9/7/97 در سالن همایش علامه طباطبایی دبیرستان برگزار گردید.

براساس نتایج رای گیری ،از مجموع 236آراء مآخوذه ، (این آراء در حضور نمایندگان کاندیداها«فرزندانشان » که مسولیت شمارش آرا را داشتند)  بدست آمد.

ردیف

اسامی

تعداد آرا کسب کرده

1

آقای زنگانه

188

2

سرکارخانم پایمرد

159

3

آقای  صادقی

144

4

آقای مرادی

140

5

آقای جانی پور

125

6

آقای دارائی

111

7

آقای شهبندی

103

    

 

انتهای پیام/.