تماس با ما  
 
شمارهای تماس دبیرستان پسرانه فرهنگ 
 
44228989- 44228366 - 44206027 - 44206202 - 44206480
 
دورنگار 44228989 داخلی 103
 
مدیریت 101
دفتر مدیریت 102
معاونت پرورشی 104
معاونت پژوهشی 105
معاونت پایه یازدهم 106
معاونت پایه دهم 107
مشاور پایه دوازدهم 110
معاونت پایه دوازدهم 111
آبدرخانه 112
نگهبانی 114
امور دفتری 116
 
 
   
 
نقشه سایت