اعضای شورای بسیج دانش آموزی

 
ردیف عناوین نام و نام‌خانوادگی
1 فرمانده علی تفکری
2 جانشین فرمانده امیرحسین دودانگه
3 بازرسی محمدمهدی کیا
4 نیروی انسانی عرفان رستگار
5 برنامه‌ریزی و مالی مهدی محمدی
6 پشتیبانی محمدرضا علی برفی
7 فرهنگی هنری محمدرضا معرف
8 آموزشی و تربیت یزدان قشلاقی
9 سازندگی و خدمات رسانی سلیمانی
10 علمی و پژوهشی سیدعلی مغیث
11 نشریات و خبرگزاری سجاد کلانکی
12 تربیت بدنی علیرضا نوروزی