اعضای شورای بسیج دانش آموزی  
ردیف عناوین نام و نام‌خانوادگی
1 فرمانده محمدحسین غیاثوند
2 جانشین فرمانده سید محمدسینا مهاجری
3 بازرسی امیرحسین کشاورز
4 نیروی انسانی محمدرضا باقرزاده
5 برنامه‌ریزی و مالی  
6 پشتیبانی امیرحسین کشاورز
7 فرهنگی هنری علیرضا خان محمدی
8 آموزشی و تربیت  
9 سازندگی و خدمات رسانی  
10 علمی و پژوهشی  
11 نشریات و خبرگزاری  
12 تربیت بدنی  
 
 
   
نقشه سایت