مسعود دشتی  
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
سنوات خدمت: ۱۲سال
دروس تدریس‌شده: جغرافیا و تاریخ
پست‌های آموزشی و اجرایی: دبیر
سوابق حضور در مدارس: منطقه یک و دو- دبیرستان‌نمونه‌دولتی فرهنگ، علامه‌امینی
تألیفات: تهیه نرم افزار آموزشی جغرافیا‌ی سال دوم
   
نقشه سایت