کادر اداری و اجرایی  
1 نقی مهدوی معاون پایه دهم
2 ابراهیم شفیعی معاون پایه یازدهم
3 محند غلامرضانژاد معاون پایه دوازدهم
4 هادی فرنیا معاون آموزشی پایه دوازهم
5 سید غلامرضا میری معاون پرورشی
6 محمدسبحان نکونام مربی تربیتی
7    
 
   
 
نقشه سایت