عادل مالکی  
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس زبان و ادبیات عرب، دکترای روابط بین الملل
سنوات خدمت: ۲۷سال
دروس تدریس شده: ادبیات فارسی، عربی
پست‌های آموزشی و اجرایی: دبیر
سنوات حضور در مدارس: تدریس در دانشگاه آزاد، مدرس دوره‌های ضمن خدمت فرهنگیان، دبیر دبیرستان‌ها و مدارس پیش‌دانشگاهی
تألیفات: دستور زبان عربی سوم، راهنمای عربی سوم(رشته‌ی تجربی و ریاضی)، اعلال در زبان عربی، شرح و ترجمه دیوان نیّر و...
   
نقشه سایت