امتیازات اعضای بسیج دانش آموزی  
امتیازات اعضای بسیج دانش آموزی

1- كلیه اعضای بسیج دانش آموزی بر اساس ماده 64 قانون استخدامی سپاه می توانند از امیتاز كسری دو ماه خدمت سربازی استفاده نمایند ، مشروط بر اینكه علاوه بر گذراندن آموزش آمادگی دفاعی مدارس در اردوی آموزشی متمركز 15 روزه بسیج كه معادل آموزش تكمیلی محسوب می شود، شركت نمایند.
2- براساس مفاد آیین نامه اجرایی ماده 201 قانون مقررا ت استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امتیازاتی به شرح ذیل به بسیجیان تعلق می گیرد.
ماده 10 . آیین نامه .بسیجیانی كه حداقل دارای مدرك تحصیلی دیپلم و حایز یكی از شرایط زیر باشند، مشمول قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهاد گران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی كشور –مصوب 1374 و آیین نامه اجرایی آن هستند:
الف. بسیجیانی كه موفق به حفظ حداقل (15) جزء قرآن كریم یا 3/1نهج البلاغه شده یارتبه اول حفظ و قرائت قرآن كریم را در سطح كشور كسب كنند.
ب. بسیجیانی كه دارای درجه رزمجو و بالاتر بوده وحداقل (100)امتیاز داشته باشند.
ج. بسیجیانی كه به دلیل ابراز رشادت و شایستگی موفق به اخذمدال از فرماندهی معظم كل قوا شده یا می شوند.
د. بسیجیانی نمونه ( در هر سال و در هر استان یك نفر )
ه. بسیجیانی كه در زمینه های علمی ، فرهنگی و ورزشی رتبه اول را دركشور كسب كنند.
ماده 11. وزارت آموزش و پرورش موظف است كلیه خدمات مدارس ایثارگران را به بسیجیانی كه حداقل (50) امتیاز كسب كرده باشند ، ارائه نماید و كلاس های تقویتی به منظور تقویت بنیه علمی آنان برای ورود به مراكز آموزش عالی كشور تشكیل دهد.
3- اعضای بسیبج دانش آموزی می توانند بر اساس میزان همكاری خود با واحد مقاومت از امتیازات شركت در اردوهای آموزشی ، علمی و فرهنگی استفاده نمایند.
4- كلیه برنامه ها و مراحل جذب ، آموزش و سازماندهی اعضاء متناسب با سطح تحصیلی و خصوصیات روحی ، روانی ، جسمی و علاقمندی دانش آموزان ارائه و به اجرا در می آید.
5- دانش آموزان بسیجی می توانند از امتیازات شركت در كنكور آزمایشی و المپیادهای علمی بسیجی استفاده نمایند.
6- اعضای سازمان بسبج دانش آموزی می توانند با توجه به ارتقای جایگاه سازمانی از امتیازات اردوی طرح ولایت و آموزش های عقیدتی ، سیاسی و نظامی استفاده نمایند.
   
نقشه سایت