27 شهریور 1397

پایه یازدهم

مولف: محمد رضائی   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
2/5

پایه یازدهم

لیست کلاس بندی دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان پسرانه فرهنگ

ردیف

کلاس فردوسی1

ردیف

کلاس فردوسی2

نام

نام خانوادگی

نام

نام خانوادگی

1

محمدپارسا

افشاری

1

عرفان

آقاكیشی زاده

2

عرفان

باقری

2

علی

بامداد

3

علی

بسیمی

3

علی رضا

بیاتی

4

امیرمحمد

بنده

4

سیدمحمدحمزه

بیدكی

5

محمد

بیك محمدلوئی

5

محمدرضا

ثامن نسب

6

محمد

بیك محمدوندپور

6

مهدی

ثقفی

7

مرصاد

پزشكی

7

پارسا

جنتی فرد

8

حسین

جلیلی مصلح

8

سینا

جوادی فر

9

حمیدرضا

چزانی شراهی

9

محمدحسین

جودمردی

10

امیرحسین

حاجی بیكی

10

محمدحسن

جودمردی

11

محمدامین

حكیم جوادی

11

سینا

حاجی محمدولی میرزا

12

محمدامین

حمزه ئی

12

محمدعلی

رجبی

13

حسین

حیدری

13

محمدسعید

رحمانی

14

امیرعلی

خان محمد

14

محمدمتین

رشید

15

امیررضا

دانشمندمهر

15

مهدیار

زارع زاده مهریزی

16

سالار

رجبی

16

امیرحسین

زنگانه

17

امیررضا

رحمانی

17

سینا

زنوزی

18

محمدامین

سپهری

18

حسین

شادخواه

19

محمدحسین

سعادتی

19

مهدی

شیراوند

20

محمدحسین

شعائی

20

امیرحسین

صنوبری

21

بهراد

صناعی

21

مجید

ضرابی

22

امین

عباسی دولت آباد

22

محمدمهدی

ضیائی علیشاه

23

رادمان

عسگری

23

سیدامین

عظیمی صفا

24

عرفان

علی اكبرلو

24

متین

عقیلی اصل

25

آرمان

فرشاد

25

امیرمحمد

علی پور

26

علی

كریمیان كاكلكی

26

محمدعلی

غلامی

27

محمدامین

لطفی

27

پرشان

فضلعلی

28

آرمان

مجیدی گركانی

28

طه

قربانی

29

امیررضا

محمدی

29

امیرحسین

گوهری پور

30

شهاب

مرادپور

30

آرمان

محسنی فرد

31

سینا

ملكی

31

عرفان

محمدی

32

محمدآئین

منصف پور

32

مهدی

مظاهری

33

سیدروح الله

موتورچی

33

سیدعلی

موسوی

34

سیدنیكان

هاشمی رهنی

34

یوسف

نجاری

35

امیرمهدی

یونسی وقار

35

علی

نیكوی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لیست کلاس بندی دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان پسرانه فرهنگ

ردیف

کلاس فردوسی3

ردیف

کلاس فردوسی4

نام

نام خانوادگی

نام

نام خانوادگی

1

آرین

آرمان

1

امیرحسین

احمدی

2

احسان

اسدپور

2

پوریا

اصلانی

3

محسن

اسفندانی

3

مهدی

امیری

4

علیرضا

اعتقادی نیری

4

پرهام

بابامرادی

5

بنیامین

باقربیگی

5

محمد

بابائی

6

محمدحسن

برقانی نژاد

6

رضا

باقری

7

محمدرضا

تقی زاده متقی

7

امیرحسین

برجلو

8

محمدمهدی

جمالی

8

امیرحسین

بیابانی

9

محمدحسین

جوادی ارجمند

9

مجتبی

تقوی

10

فراز

حیدری

10

محمدشایان

تقی خانی

11

محمدرضا

خدائی فلجی

11

مهدی

جامعی خالدآبادی

12

امیرحسین

ده صوفیانی

12

عرفان

جهاندیده كل تپه

13

مصطفی

دهقان منشادی

13

پارسا

چابك

14

مبین

رسولی

14

حمیدرضا

خانزاده

15

امیررضا

رمضان زاده كلهرودی

15

علی

ذبیحیان

16

علیرضا

زارع گاریزی

16

رادین

رحیمیان

17

علی

زمانی پناه

17

سیدامیرحسین

سادات

18

سیدامیرحسین

سجادی هزاوه

18

محمدصالح

سرخوش

19

مهدی

سعیدی

19

دانیال

سلیمی نبی

20

سیدمهیار

سلطانی ساوجی

20

هادی

سیفی

21

امیررضا

سوری

21

پویا

شجاعی

22

علی

شاملو

22

نیما

شوكتی

23

امیر

صابونی

23

سیدمحمدپارسا

صادقی

24

محمدحسین

طهماسبی

24

امیرمحمد

عبدالمحمدزاده

25

مهراد

عباس زاده

25

آرتین

فرش تبریزی الاصل

26

احسان

غنچه

26

آرین

قویدل کوشالی

27

سینا

قاسمی بجد

27

علیرضا

كلاهی

28

آیدین

كیوان تبار

28

مهدی

كمانكش

29

محمدعرفان

گلمحمدی

29

مهریار

محسنی

30

محمدرضا

مرادی

30

محمدرضا

محمدی اصل

31

احسان

ملاحسنی

31

بهداد

مهرانی

32

امیرمحمد

ملك زادگان

32

سیدشهراد

میررفیعی

33

سپهر

میرداودی

33

سیدمحمدصدرا

میرشریفیان

34

دانیال

نیكجه فراهانی

34

امیرحسین

نظری

35

محمدامین

هاشمی

35

محمد

ونداد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعداد مشاهده (368)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "پایه یازدهم"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید